Download và in sheet nhạc miễn phí PDF hoặc MIDI bài Hello Vietnam sáng tác bởi Marc Lavoine, arranger bởi Ngọc Hải Violin (solo). Tên gốc của bài là "Bonjour Vietnam", hát tiếng Pháp, sáng tác bởi Marc Lavoine và biểu diễn đầu tiên của ca sĩ người Bỉ gốc Việt Phạm...