Cảm Nhận Học Viên

Trong quá trình hoạt động Ngọc Hải Violin đã được đánh giá từ báo chí là một trong những nơi dạy  đàn violin tốt nhất tại thành phố Hồ Chí Minh.

You cannot copy content of this page

Pin It on Pinterest

038 778 2478