Ngày 21/01/2024 vừa qua, học viên Lê Phương Bảo Anh của Ngọc Hải Music Center đã xuất sắc vượt qua hàng ngàn thí sinh để bước lên bục vinh quang trở thành Quán Quân Speak Up 2023 do ILA Việt Nam tổ...