Danh mục:

B.Giova Chahro (Châu Âu)

  • Đàn vân thật, dày đặc lên cả cần đàn.
  • Gỗ thật, trên 20 năm
  • Âm thanh: vang, ấm, sáng.
  • Màu sắc: vàng đậm
  • Phụ kiện đầy đủ: vĩ, nhựa thông, gối đàn, chốt đàn.

20,500,000

B.Giova Chahro (Châu Âu)

Thông tin sản phẩm

You cannot copy content of this page

Pin It on Pinterest

Call Now Button038 778 2478