Danh mục:

B.Giova Chahro (Châu Âu)

  • Đàn vân thật, dày đặc lên cả cần đàn.
  • Gỗ thật, trên 20 năm
  • Âm thanh: vang, ấm, sáng.
  • Màu sắc: vàng đậm
  • Phụ kiện đầy đủ: vĩ, nhựa thông, gối đàn, chốt đàn.

20,500,000

B.Giova Chahro (Châu Âu)

Thông tin sản phẩm

You cannot copy content of this page

Pin It on Pinterest